Trang ChínhPortalliGalleryCalendarTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýThành viênNhómĐăng Nhập

Share | 
 

 chat và luong

Go down 
Tác giảThông điệp
dungquentk
Thành viên Mới
Thành viên Mới


Tổng số bài gửi : 29
Registration date : 24/11/2009

Bài gửiTiêu đề: chat và luong   Tue Nov 24, 2009 8:57 pm

III - Mối quan hệ giữa sự thay đổi về
lượng và sự thay
đổi về chất:1.
Những thay
đổi
về chất dẫn
đến những thay đổi về lượng


Chất mới của sự vật ra đời sẽ
tác động trở lại lượng của sự vật. Sự tác động ấy thể hiện:


Chất mới có thể làm thay đổi
kết cấu, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển của sự vật.
Chẳng hạn, khi sinh viên vượt qua điểm nút là kỳ thi tốt nghiệp, tức cũng là
thực hiện bước nhảy, sinh viên sẽ được nhận bằng cử nhân.


Trình độ văn hóa của sinh
viên cao hơn trước và sẽ tạo điều kiện cho họ thay đổi kết cấu, quy mô và trình
độ tri thức, giúp họ tiến lên trình độ cao hơn.


Cũng giống như vậy, khi nước
từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi thì vận tốc của các phân tử nước cao
hơn, thể tích của nước ở trạng thái hơi sẽ lớn hơn thể tích của nó ở trạng thái
lỏng với cùng một khối lượng, tính chất hoà tan một số chất tan của nó cũng sẽ
khác đi, v.v..


Như vậy, không chỉ những thay
đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất mà những thay đổi về chất cũng đã
dẫn đến những thay đổi về lượng.

2. Những
thay
đổi
về lượng dẫn
đến những thay đổi về chất


Bất kỳ sự vật
hay hiện tượng nào cũng là sự thống nhất giữa mặt chất và mặt lượng. Chúng tác
động qua lại lẫn nhau. Trong sự vật, quy định về lượng không bao giờ tồn tại,
nếu không có tính quy định về chất và ngược lại.


Sự thay đổi về lượng và về
chất của sự vật diễn ra cùng với sự vận động và phát triển của sự vật.


Nhưng sự thay đổi đó có quan
hệ chặt chẽ với nhau chứ không tách rời nhau. Sự thay đổi về lượng của sự vật
có ảnh hưởng tới sự thay đổi về chất của nó và ngược lại, sự thay đổi về chất
của sự vật tương ứng với thay đổi về lượng của nó.


Sự thay đổi về lượng có thể chưa làm thay đổi
ngay lập tức sự thay đổi về chất của sự vật. ở một giới hạn nhất định, lượng
của sự vật thay đổi, nhưng chất của sự vật chưa thay đổi cơ bản.


Chẳng hạn, khi ta nung một
thỏi thép đặc biệt ở trong lò, nhiệt độ của lò nung có thể lên tới hàng trăm
độ, thậm chí lên tới hàng nghìn độ, song thỏi thép vẫn ở trạng thái rắn chứ
chưa chuyển sang trạng thái lỏng. Khi lượng của sự vật được tích luỹ vượt quá
giới hạn nhất định, thì chất cũ sẽ mất đi, chất mới thay thế chất cũ. Không
giới hạn đó gọi là độ.


Độ là phạm trù triết học dùng
để chỉ khoảng giới hạn
trong đó sự thay đổi về lượng của sự vật chưa làm thay
đổi căn bản chất của sự vật ấy.Độ là mối liên hệ giữa lượng
và chất của sự vật, ở đó thể hiện sự thống nhất giữa lượng và chất của sự vật.
Trong độ, sự vật vẫn còn là nó chứ chưa biến thành cái khác.


Dưới áp suất bình thường
(atmotphe) của không khí, sự tăng hoặc sự giảm nhiệt độ trong khoảng giới hạn
từ 00C đến 1000C, nước nguyên chất vẫn ở trạng thái lỏng.


Nếu nhiệt độ của nước đó giảm
xuống dưới 00C
nước thể lỏng chuyển thành thể rắn và duy trì nhiệt độ đó, từ 1000C trở lên, nước nguyên chất thể lỏng chuyển dần
sang trạng thái hơi. Đó là sự thay đổi về chất trong hình thức vận động vật lý
của nước.


Điểm giới hạn như 00C và
1000C
ở thí dụ trên, gọi là điểm nút.


Điểm nút là phạm trù triết
học dùng
để chỉ điểm giới hạn mà tại đó sự thay đổi
về lượng
đã đủ làm thay đổi về chất của sự vật.Sự vật tích luỹ đủ về lượng
tại điểm nút sẽ tạo ra bước nhảy, chất mới ra đời.


Bước nhảy là phạm trù triết học dùng
để chỉ sự chuyển hóa về chất của sự vật do sự thay đổi
về lượng của sự vật trước
đó gây nên.Bước nhảy là sự kết thúc một
giai đoạn phát triển của sự vật và là điểm khởi đầu của một giai đoạn phát
triển mới.


Nó là sự gián đoạn trong quá
trình vận động và phát triển liên tục của sự vật.


Có thể nói, trong quá trình
phát triển của sự vật, sự gián đoạn là tiền đề cho sự liên tục và sự liên tục
là sự kế tiếp của hàng loạt sự gián đoạn.


Như vậy, sự phát triển của
bất cứ sự vật nào cũng bắt đầu từ sự tích luỹ về lượng trong độ nhất định cho
tới điểm nút để thực hiện bước nhảy về chất. Song điểm nút của quá trình ấy
không cố định mà có thể có những thay đổi. Sự thay đổi ấy do tác động của những
điều kiện khách quan và chủ quan quy định.


3. Các hình thức cơ bản của bước nhảy


Bước nhảy để chuyển hóa về
chất của sự vật hết sức đa dạng và phong phú với những hình thức rất khác nhau.


Những hình thức bước nhảy được quyết định bởi
bản thân sự vật, bởi những điều kiện cụ thể trong đó sự vật thực hiện bước
nhảy.


Dựa trên nhịp điệu thực hiện bước nhảy của bản
thân sự vật có thể phân chia thành bước nhảy đột biến và bước nhảy dần dần.


Bước nhảy đột biến là bước
nhảy được thực hiện trong một thời gian rất ngắn làm thay đổi chất của toàn bộ
kết cấu cơ bản của sự vật.


Chẳng hạn, khối lượng Uranium
235 (Ur 235)
được tăng đến khối lượng tới hạn thì sẽ xảy ra vụ nổ nguyên tử trong chốc lát.


Bước nhảy dần dần là bước
nhảy được thực hiện từ từ, từng bước bằng cách tích luỹ dần dần những nhân tố
của chất mới và những nhân tố của chất cũ dần dần mất đi.


Chẳng hạn, quá trình chuyển
hóa từ vượn thành người diễn ra rất lâu dài, hàng vạn năm.


Quá trình cách mạng đưa nước
ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu quá
độ lên chủ nghĩa xã hội là một thời kỳ lâu dài, qua nhiều bước nhảy dần dần.


Quá trình thực hiện bước nhảy
dần dần của sự vật là một quá trình phức tạp, trong đó có cả sự tuần tự lẫn những
bước nhảy diễn ra ở từng bộ phận của sự vật ấy.


Song cần lưu ý rằng, bước
nhảy dần dần khác với sự thay đổi dần dần về lượng của sự vật.


Bước nhảy dần dần là sự
chuyển hóa dần dần từ chất này sang chất khác, còn sự thay đổi dần dần về lượng
là sự tích luỹ liên tục về lượng để đến một giới hạn nhất định sẽ chuyển hóa về
chất.


Căn cứ vào quy mô thực hiện
bước nhảy của sự vật có bước nhảy toàn bộ và bước nhảy cục bộ.


Bước
nhảy toàn bộ
là bước nhảy làm
thay đổi chất của toàn bộ các mặt, các yếu tố cấu thành sự vật.


Bước nhảy cục bộ là bước nhảy làm thay đổi chất của những mặt, những yếu tố riêng
lẻ của sự vật.


Trong hiện thực, các sự vật
có thuộc tính đa dạng, phong phú nên muốn thực hiện bước nhảy toàn bộ phải
thông qua những bước nhảy cục bộ.


Sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đang diễn ra những bước nhảy cục
bộ để thực hiện bước nhảy toàn bộ, tức là chúng ta đang thực hiện những bước
nhảy cục bộ ở lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực chính trị, lĩnh vực xã hội và lĩnh vực
tinh thần xã hội để đi đến bước nhảy toàn bộ - xây dựng thành công chủ nghĩa xã
hội trên đất nước ta.


Khi xem xét sự thay đổi về
chất của xã hội người ta còn phân chia sự
thay đổi đó thành thay đổi có tính chất cách mạng và thay đổi có tính
tiến hóa.


Cách mạng là sự thay đổi
trong đó chất của sự vật biến đổi căn bản, không phụ thuộc vào hình thức biến
đổi của nó. Tiến hóa là sự thay đổi về lượng với những biến đổi nhất định về
chất không cơ bản của sự vật.


Song cần lưu ý rằng, chỉ có
sự thay đổi căn bản về chất mang tính tiến bộ mới là cách mạng. Nếu sự thay đổi
cơ bản về chất làm cho xã hội thụt lùi thì lại là phản cách mạng.


Từ những sự phân tích ở trên
có thể rút ra nội dung của quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng
thành những thay đổi về chất và ngược lại như sau:


Mọi sự vật
đều là sự thống nhất giữa
lượng và chất, sự thay
đổi dần dần về lượng tới điểm nút sẽ dẫn
đến sự thay
đổi về chất của sự vật thông qua bước nhảy; chất mới ra
đời tác
động trở lại sự thay
đổi của lượng mới lại có chất mới
cao hơn... Quá trình tác động
đó diễn ra liên tục làm cho sự vật không
ngừng biến
đổi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
chat và luong
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Forum fic] Tôi và học viện GAF>>chapter 5 - hiatus
» [28/8/13][Vid/Dịch] Seungri trong chương trình LINE Chat
» [12/10/2013][Trans] Sự kiện chat với fan Twitter của SeungRi
» Tìm hiểu về Vận đơn đường biển (Bill of Lading - B/L)
» Chữa cháy trên biển

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: .o0o.Học Tập.o0o. :: Thảo luận việc học ở lớp-
Chuyển đến